Ο κοσμικός χρόνος στην μικρογραφική κλίμακα του Ρύγκερ.

amoeba2

Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή η ηλικία της γης που υπολογίζεται σε τρία περίπου δισεκατομμύρια χρόνια σμικρογραφείται σε ένα χρόνο. Εάν υποθέσουμε ότι η ιστορία της γης αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου αυτού του χρόνου, τότε η νεολιθική εποχή του ανθρώπου – η τελευταία δηλαδή βαθμίδα της αλλούβιας υποπεριόδου, του καινοζωικού αιώνα – που υπολογίζεται ότι άρχισε στα 18.000 χρόνια π.Χ. θα συνέπεφτε με την 31 Δεκεμβρίου, ώρα 23 και 57΄. Και πιο πέρα ο Τρωικός πόλεμος που έγινε στα 1100 π.Χ. περίπου, θα συνέπεφτε με την 31 Δεκεμβρίου, ώρα 23, 59΄ και 30΄΄. Δηλαδή, από την νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα θα είχαν περάσει 3 λεπτά, και από τον Τρωικό πόλεμο ως τον θάνατο του Ναπολέοντα στο ρολόι που μετρά την ηλικία της γης έχουν περάσει 30 μόλις δευτερόλεπτα…


Από το βιβλίο Homo Educandus του Δημήτρη Λιαντίνη.

Advertisements