Μια Υλιστική Ιστορία των Πόλεων

Μια διάλεξη για την δημιουργία και εξέλιξη των πόλεων κατά την τελευταία χιλιετία από μια υλιστική σκοπιά. Η παρούσα ανάλυση είναι μέρος ενός ευρύτερου κύκλου διαλέξεων με απώτερο στόχο την λεπτομερή μελέτη του σύγχρονου δυτικού κόσμου αρχικά, και του καπιταλισμού, τελικά. Δυστυχώς χωρίς ελληνικούς υπότιτλους.

Advertisements